Hotline: 0904128648
DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục sản phẩm

PHƯƠNG KHANG COMPUTER 

Địa Chỉ : Số 4 Đường Số 56, Cư Xá Lữ Gia, Phương 15, Quận 11, TP.HCM 

Điện Thoại : 0934.078.288 - 0909.457.566

Website : phuongkhangcomputer.com

Email : phuongkhangcomputer@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/Ph%C6%B0%C6%A1ng+Khang+computer/@10.772152,106.6520463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f75392f2dff:0x21be269072f153c0!8m2!3d10.772152!4d106.654235?hl=vi-VN
Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn

Hãy nói về ý tưởng và mục tiêu kinh doanh của bạn

Đặt hàng ngay hôm nay