Hotline: 0904128648
DANH MỤC SẢN PHẨM
Danh mục sản phẩm
Xây dựng cấu hình
1. CPU - Bộ Vi Xử Lý
2. Mainboard - Bo Mạch Chủ
3. Ram - Bộ Nhớ Trong
4. VGA Card - Card màn hình
5. SSD - Ổ cứng
6. Power - Nguồn
7. Case - Vỏ PC